Finansiell kalender

2017-05-18
Delårsrapport Q1 2017
2017-05-31
Årsredovisning 2016
Årsredovisningen kommer att vara tillgänglig under maj månad
 

Senaste rapporten

 

IR-kontakt

Lars Thunberg
Ordförande

+46 (0)701-433040

Skicka e-post

Nyheter

2017-03-24

Som ett led i den fortsatta utvecklingen av konceptet "One Stop Shop" effektiviserar vi koncernledningsstrukturen från den 1 april 2017. Vi tar nu nästa steg mot att låta våra dotterbolag närma sig varandra genom att avveckla vd-funktionerna i dotterbolagen. Samtidigt samordnas de administrativa funktionerna direkt under koncernmodern.


2017-02-24

Intervju med vd Lars-Åke Grundmark i samband med VA Automotives bokslutskommuniké för 2016. 


2017-02-24

Fjärde kvartalet: okt - dec
(jämfört med samma period föregående år)

 • Intäkterna uppgick till 116 545 (115 385)
 • Rörelseresultat uppgick till 5 373 TSEK (-9 138)
 • Resultat efter skatt uppgick till 2 556 TSEK (-4 807)

Helåret: januari - december
(jämfört med samma period föregående år)

 • Intäkterna uppgick till 410 935 TSEK (338 431)
 • Rörelseresultat uppgick till 12 975 TSEK (-18 119)
 • Resultat efter skatt uppgick till 5 146 TSEK (-18 282)

2017-02-17

VA Automotive har erhållit en ny order avseende produktion av karosskomponenter där NEVS i Trollhättan är slutkund. Projektet, som ger beläggning för VA Components med start i låg volym under Q4 2017, har ett totalt ordervärde på ca 18 MSEK.2017-02-07

Ordervärdet är 15.7 Msek och innebär att VA Tooling har en väldigt god beläggning hela första halvåret 2017, där även vissa delar av ordern spiller över till tredje kvartalet.


2016-12-22

VA Automotive har erhållit en ny order gällande verktygstillverkning och produktion av plåtdetaljer för bränsletankar i rostfritt material. Det totala ordervärdet är ca 120 MSEK fördelat över 6 år och med start under första kvartalet 2017.


2016-12-07

VA Components har, som är en del av VA Automotive, tagit en order på framtagning av nya pressverktyg med efterföljande produktion. Vår slutkund är NEVS - en framtida aktör inom el-bilssegmentet.


2016-11-15

VA Tooling har erhållit nya affärer i både Tyskland och Sverige på sammanlagt 15 MSEK.


2016-11-15

Tredje kvartalet: juli - sept (jämfört med samma period föregående år)

 • Intäkterna uppgick till 88 620 (66 044)
 • Rörelseresultat uppgick till -1 244 TSEK (-5 557)
 • Resultat efter skatt uppgick till -1 593 TSEK (-7 250)

Årets första nio månader: januari - sept (jämfört med samma period föregående år)

 • Intäkterna uppgick till 294 390 TSEK (223 046)
 • Rörelseresultat uppgick till 7 602 TSEK (-8 983)
 • Resultat efter skatt uppgick till 2 590 TSEK (-13 477

 

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter från VA Automotive

VA Automotive AB
Box 34,
281 21 Hässleholm, Sweden
Visiting adress:
Frykholmsgatan 11, Hässleholm
Phone +46 45 14 25 00
Telefax +46 45 11 59 13
info@va-automotive.com

One stop shop for the automotive industry

VA Automotive’s business concept is to offer businesses primarily in the automotive and engineering industries, comprehensive, innovative and cost-efficient solutions for tools and dies, automated production equipment and completed automotive components.