Finansiell kalender

2017-05-18
Delårsrapport Q1 2017
2017-05-31
Årsredovisning 2016
Årsredovisningen kommer att vara tillgänglig under maj månad
 

Senaste rapporten

 

IR-kontakt

Lars Thunberg
Ordförande

+46 (0)701-433040

Skicka e-post

Nyheter

2017-04-12
Regulatorisk

Direkt köpeskilling är 2,1 MSEK. Förvärvet betalas kontant, ingen extern finansiering. Förvärvet kommer bidra med positivt resultat under slutet av året.

2017-04-12
Regulatorisk

VA Automotive i Hässleholm har förvärvat inkråmet i NOCO AB. Affären beräknas tillföra VA Automotive en årlig omsättning på ca 15-20 Msek de närmaste 5-7 åren.

2017-03-24
Regulatorisk

Som ett led i den fortsatta utvecklingen av konceptet "One Stop Shop" effektiviserar vi koncernledningsstrukturen från den 1 april 2017. Vi tar nu nästa steg mot att låta våra dotterbolag närma sig varandra genom att avveckla vd-funktionerna i dotterbolagen. Samtidigt samordnas de administrativa funktionerna direkt under koncernmodern.

2017-02-24

Intervju med vd Lars-Åke Grundmark i samband med VA Automotives bokslutskommuniké för 2016. 

2017-02-24
Regulatorisk

Fjärde kvartalet: okt - dec
(jämfört med samma period föregående år)

  • Intäkterna uppgick till 116 545 (115 385)
  • Rörelseresultat uppgick till 5 373 TSEK (-9 138)
  • Resultat efter skatt uppgick till 2 556 TSEK (-4 807)

Helåret: januari - december
(jämfört med samma period föregående år)

  • Intäkterna uppgick till 410 935 TSEK (338 431)
  • Rörelseresultat uppgick till 12 975 TSEK (-18 119)
  • Resultat efter skatt uppgick till 5 146 TSEK (-18 282)
2017-02-17
Regulatorisk

VA Automotive har erhållit en ny order avseende produktion av karosskomponenter där NEVS i Trollhättan är slutkund. Projektet, som ger beläggning för VA Components med start i låg volym under Q4 2017, har ett totalt ordervärde på ca 18 MSEK.

2017-02-07
Regulatorisk

Ordervärdet är 15.7 Msek och innebär att VA Tooling har en väldigt god beläggning hela första halvåret 2017, där även vissa delar av ordern spiller över till tredje kvartalet.

2016-12-22
Regulatorisk

VA Automotive har erhållit en ny order gällande verktygstillverkning och produktion av plåtdetaljer för bränsletankar i rostfritt material. Det totala ordervärdet är ca 120 MSEK fördelat över 6 år och med start under första kvartalet 2017.

2016-12-07
Regulatorisk

VA Components har, som är en del av VA Automotive, tagit en order på framtagning av nya pressverktyg med efterföljande produktion. Vår slutkund är NEVS - en framtida aktör inom el-bilssegmentet.

1
2
3
4
5
6
 

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter från VA Automotive

VA Automotive AB
Box 34,
281 21 Hässleholm, Sweden
Visiting adress:
Frykholmsgatan 11, Hässleholm
Phone +46 45 14 25 00
Telefax +46 45 11 59 13
info@va-automotive.com

One stop shop for the automotive industry

VA Automotive’s business concept is to offer businesses primarily in the automotive and engineering industries, comprehensive, innovative and cost-efficient solutions for tools and dies, automated production equipment and completed automotive components.